You are here:   Welcome
  |  Login
  en    nl    fr  
Together for growth!

FVPhouse, de koepel van de beroepsfederaties van de Belgische aardappel-, groente- en fruit groothandel en verwerkende industrie.

Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium hebben beslist gezamenlijk deze vzw in het leven te roepen om de synergie tussen deze beroepsfederaties en hun leden maximaal te benutten. Anderzijds is erop toegezien dat een onafhankelijke werking binnen deze beroepsfederaties verzekerd blijft.

De belangrijkste activiteiten van FVPhouse zijn de organisatie van een back office voor de beroepsfederaties, de uitgave en update van de gids autocontrole AGF handel en verwerking, de werking van Young FVPhouse (waar de beleidsmakers van morgen in de bedrijven elkaar ontmoeten) en de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten en opleidingen (FVPhouse is QFOR en KMO-portefeuille gecertificeerd).

Via FVPhouse krijgen de groothandel en verwerking in de AFG-sector een duidelijke stem.

 

 

Het FVPhouse-secretariaat.

Het secretariaat bestaat uit :

Romain Cools, directeur en algemeen secretaris van Belgapom en Vegebe. Hij volgt ook binnen FVPhouse de economische en sociale dossiers op, en onderhoudt de contacten met de landbouwdossiers. Hij verzekert ook de public relations.

Mail : romain@fvphouse.be
Tel : +32 (0)9 339.12.49

 

Ir. Nele Cattoor, regulatory affairs manager. Zij is binnen FVPhouse verantwoordelijk voor alle dossiers m.b.t. voedsel- en plantenveiligheid, milieu en duurzaamheid en coördineert de gids autocontrole AGF handel & verwerking.

Mail : nele@fvphouse.be
Tel : +32 (0)9 339.12.53

Veerle Van der Sypt, algemeen secretaris van Fresh Trade Belgium. Zij volgt binnen FVPhouse alle dossiers m.b.t. in- en uitvoer op.

Mail : veerle@fvphouse.be
Tel : +32 (0)9 339.12.50 

   

Christa D'Haese,

Administratie 

Mail : christa.dhaese@fvphouse.be
Tel : +32 (0)9 339.12.52

 


Contacteer FVPhouse

FVPhouse,

Sociale zetel : Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.

Burelen, postadres : Sint-Annaplein 3 te 9290 Berlare.

Tel. +32 (0)9 339.12.52

Fax : +32 (0)9 339.12.51

Mail: info@fvphouse.be

BTWnr. : BE 0501.782.879

Bankrekeningnr. : 363-1141915-71, IBAN : BE49 3631 1419 1571, BIC : BBRUBEBB

 


Website

Leden van Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium krijgen via deze website toegang tot het intranet van hun federatie (paswoord via het FVPhouse secretariaat te bekomen).

Niet leden kunnen terecht voor alle informatie op de respectievelijke websites van :

Belgapom : www.belgapom.be

Vegebe : www.vegebe.be

Fresh Trade Belgium : www.freshtradebelgium.be

LoginForgot Password ?